Kauno miesto poliklinika: LEAN sistema pirmiausia naudą suteikė pacientams

Kauno miesto poliklinika (KMP) įvertino pokyčius, kuriuos per metus sukūrė įgyvendinami LEAN vadybos metodai. Per palyginti trumpą laiką bendradarbiaujant su „Lean consulting Lt“ konsultantu Donatu Kaminsku KMP pavyko pasiekti pagrindinį tikslą – naudojant kaip įmanoma mažiau resursų sukurti maksimalią vertę pacientams ir darbuotojams. 

Metinis LEAN veiklų aptarimas vyko 2022 m. pabaigoje – skirtingų poliklinikos skyrių vadovai ir slaugos administratorės dalijosi gerosiomis praktikomis ir džiaugėsi teigiamu LEAN metodų poveikiu. Siekiant efektyvinti procesus, buvo identifikuojamos ir šalinamos vertės nekuriančios veiklos, kurios tik naudojo laiko, žmonių, įrengimų, medžiagų, lėšų ir kitus resursus.

Kauno miesto poliklinika

Tikslas – pacientų gerovė

„LEAN metodų įvedimo ir taikymo sėkmė labai priklauso nuo organizacijos, jos vadovo bei komandos pasirengimo. KMP turėjo suformuluotą labai aiškų tikslą – sumažinti sąnaudas per efektyvų darbą. Siekdami šio tikslo dirbo visi padaliniai, taip pat svarbus vadovo vaidmuo, nes jis padeda komandai nesustoti pokyčių kelyje. Todėl šiandien matome itin sėkmingus rezultatus“, – teigė D. Kaminskas.

Pokyčiais siekiama pirmiausia sukurti vertę pacientams, jie ir gauna didžiausią naudą – konkurencinė aplinka tiek viešąjį, tiek privatų sektorių verčia ieškoti naujovių ir taikyti vadybos formas, kurios efektyviai atlieptų gyventojų poreikius. 

 

KMP direktorius Paulius Kibiša pasidžiaugė, kad LEAN metodų taikymas poliklinikoje po vienerių metų darbo jau duoda akivaizdžią naudą: „Rodikliai, kuriuos vertinome ir sekėme visus metus, turi teigiamas tendencijas: neatvykstančių pacientų skaičius mažėja, gydytojų tinklelio užimtumas didėja, tris mėnesius iš eilės prisirašiusių pacientų skaičius ne mažėja, o didėja.“

Padeda augti komandai

LEAN sistemos diegimo KMP iniciatorė direktoriaus pavaduotoja kokybės valdymui Loreta Marmienė pasidalijo įžvalgomis apie įgyvendintus LEAN metodus – sudaryta KMP rodiklių lenta, įgyvendintas projektas „Darbas komandoje – šeimos gydytojas, slaugytoja, medicinos registratorė“, išgrynintos slaugytojų funkcijos, aptartas mokymų planavimas, laboratorijos procedūrinių kabinetų optimizavimas.

„Didžiausia nauda yra ta, kad paaugome kaip komanda ir kuriame didesnę pridėtinę vertę, atradome naujų sričių, kur galime bendradarbiauti. Džiugu, kad pastebime problemas, prieš kurias anksčiau galbūt užsimerkdavome ar galvojome, kad neįmanoma to pakeisti“, – pabrėžė L.  Marmienė.

Ateityje bus siekiama įtraukti daugiau darbuotojų į veiklos gerinimą, todėl, anot L. Marmienės, jau dabar keliamas ambicingas tikslas, kad kiekvienas darbuotojas per metus pateiktų bent po vieną pasiūlymą, kaip būtų galima pagerinti savo atliekamą darbą.

Palaiko organizacijos pulsą

Esminis dalykas šiuolaikinei organizacijai – nuolatinis tobulėjimas. Anot D. Kaminsko, organizacijose nuolat vyksta pokyčiai dėl vidinių ir išorinių veiksnių, todėl teikiamų paslaugų kokybės skirtumai gali būti labai ryškūs. Nustojus matuoti veiklą ir jos pažangą, tampa neįmanoma matyti, kas iš tiesų vyksta organizacijoje ir tinkamai valdyti aktualius procesus. Todėl nuolatinis fokusas į darbo atlikimą ir pažangą yra esminis.

„Per vienerius metus KMP komanda padarė išties daug, pirmiausia svarbu nustatyti tolimesnius tikslus. Antras svarbus žingsnis – standartizuoti pagrindines veiklas, kurios duotų apčiuopiamą rezultatą, trečias – vidurio  grandies vadovų kompetencijų kėlimas darbui su standartais. Svarbu sudaryti naujas rodiklių lentas, ugdyti komandos narius per problemų sprendimą – tokį tikslą galima kelti jau ir 2024 metams. Linkiu, kad visi šie tikslai būtų įgyvendinti kitais metais ir, manau, toliau bus dar lengviau“, – linkėjo D. Kaminskas.