Kas yra LEAN sistema?

Visų pirma reikia suprasti, kad LEAN yra labiau mąstymo būdas, o tik po to LEAN metodologija. LEAN reikalauja visų darbuotojų įsitraukimo, komandinio darbo ir didžiulio visų sutelkimo į nuolatinį tobulinimą. Gali atrodyti paradoksalu, tačiau įsitraukimas ir komandinis darbas yra įmanomas tik puoselėjant svarbiausią LEAN sistemos vertybę – pagarbą žmogui. Pagarba žmogui įgyvendinama vadovaujant ir analizuojant procesą Genchi genbutsu principu: eikite ir pamatykite viską savo akimis, paklauskite, kodėl darbuotojai dirba tokiu būdu, pasakykite jiems „ačiū“ ir tik tada priimkite sprendimą. LEAN sistema yra žmonių, tikslų ir procesų derinys.

Lean sistemos tikslas

LEAN tikslas – sukurti daugiau vertės klientams ir įmonei ar organizacijai mažinant vertės nekuriantį darbą – švaistymą (muda). Visi LEAN metodai yra nukreipti į vieno ar kito švaistymo mažinimą ir kliūčių, kurios trukdo pasiekti geresnių rezultatų, šalinimą. Kliūčių (problemų) šalinimas yra įgyvendinamas ugdant įmonių ir organizacijų darbuotojų problemų sprendimo įgūdžius. Tik įgiję žinių ir gebėjimų darbuotojai keičia savo darbo aplinką ir procesus, o tai lemia gerėjančius rezultatus. Augant darbuotojų sąmoningumui, visų jautrumas problemoms didėja, todėl tai, kas vakar buvo laikoma normaliu reiškiniu, šiandien gali atrodyti kaip didelė problema. 

Vadovo vaidmuo taikant Lean

LEAN sistemoje labai svarbus yra vadovų vaidmuo ir jų įsitraukimas į nuolatinį tobulinimą ir problemų sprendimą. Kiekvienas įmonės darbuotojų lygmuo sprendžia savo lygio problemas arba jas eskaluoja į aukštesnį lygį. Kuo aukštesnis vadovavimo lygmuo, tuo sudėtingesnes problemas tenka spręsti vadovams. Kitaip sakant, vadovų vaidmuo yra padėti darbuotojams įveikti problemas, kad jie sukurtų daugiau vertės. Jei darbuotojai nemato kliūčių, vadovų darbas – parodyti problemą, susijusią su jų darbu ir padėti darbuotojams ją išspręsti. Vadovai formuoja ilgalaikius tikslus ir iššūkius, kad darbuotojai suvoktų, kur įmonė turi būti, ir kur šiuo metu ji yra kelyje iššūkio link. 

Lean programos kūrimas

LEAN sistemos ilgalaikių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui sukuriama LEAN programa, kurioje yra numatoma, kokie metodai ir kokiu eiliškumu bus diegiami, kokie darbuotojai bus mokomi ir ugdomi jais naudotis, kokias kliūtis reikės įveikti ir pan. Kitaip sakant, tai ilgalaikis veiksmų planas, kuriame numatoma LEAN metodų praktinio diegimo trukmė ir apimtis bei darbuotojų mokymo ir ugdymo apimtys. Labai svarbu, kad LEAN programa būtų paremta iš anksto atlikta procesų analize, būtų aiškiai numatyti rodikliai, kuriais bus matuojama pažanga. LEAN programa nesibaigia darbuotojų apmokymu ir metodų įdiegimu. Po jos seka palaikymo ir užtikrinimo etapas, kurio tikslas yra užtikrinti, kad viskas išliks. Programa, kuri apima visa įmonę ir organizaciją, dažnai yra vadinama LEAN transformacija.

Lean sistemos vizija - SQDCE

LEAN sistemoje yra apibrėžta ilgalaikė universali vizija, į kurią turi orientuotis bet kuri įmonė ar organizacija, norinti tapti konkurencingesnė ir išlikti rinkoje kiek įmanoma ilgiau. Tai SQDCE vizija:

  • S (safety) reiškia darbuotojų saugumą darbe, tiek fizinį, tiek protinį;
  • Q (quality) – nulis defektų;
  • D (delivery) – pristatymą klientui ir proceso atlikimo būdą (pristatymo gerinimas įgyvendinamas per artėjimą link vieno vieneto srauto metodo);
  • C (cost) – mažiausia įmanoma savikaina;
  • E (environment) – nulis taršos emisijų gamyboje, vartojime ir perdirbime. Prie šios vizijos įmonės ir organizacijos prijungia ir P (people) kryptį.

Ilgalaikių tikslų įgyvendinimas nepaisant trumpalaikių nesėkmių yra dar viena LEAN filosofijos dalis.

LEAN mąstymo principus galima pritaikyti labai plačiai. Nuo gamybos iki paslaugų, nuo privataus iki viešojo sektoriaus.

Sritys, kuriose sėkmingai taikomi LEAN principai ir metodai:​

LEAN sistema susijusi su visų darbuotojų nuolatiniu augimu, stengiamasi įdiegti tobulėjimo filosofiją – tai viena būtinu LEAN sistemos veikimo sąlygų. Darbuotojai įvaldo specifinį bendravimo būdą, galvoja apie savo darbo procesų tobulinimą ir susipažįsta su LEAN metodika. 

LEAN sistema keičia požiūrį į darbą: pašalinamas resursų eikvojimas, nereikalingi žingsniai darbo procese, užtikrinama tvarka ir darbuotojų komandų veikimas viena kitos naudai, susikoncentruojant vien į savo darbo užduotis. 

Lean startup metodika, skirta naujoms įmonėms, užtikrina sklandžią verslo pradžią ir tolesnį užtikrintą judėjimą į sėkmę. Užuot svarsčius, kaip plėtoti verslą, galima pasinaudoti veiksmingais LEAN metodais ir užtikrintai augti. „Lean consulting Lt“ teikia konsultavimo paslaugas ir padeda įmonėms taikyti LEAN metodologiją savo veikloje.