LEAN mokymai ir konsultacijos

LEAN sistemos mokymai yra esminių ir ilgalaikių pokyčių įmonėje pradžia, nes LEAN sistema yra mąstymo būdas ir filosofija, kuri turi būti nuolat permąstoma, jos neįmanoma įdiegti baigtine prasme. LEAN sistema – tai įmonės ar organizacijos veiklos procesų tobulinimas, siekiant mažiausiomis sąnaudomis sukurti didesnę vertę ir užtikrinti veiklos efektyvumą.

LEAN mokymų kompleksas nukreiptas į ilgalaikių tikslų siekimą, kuriuos su mūsų specialistų pagalba suformuluoja ir komandai iškomunikuoja įmonės vadovybė. Įmonės ar organizacijos tikslai gali būti labai skirtingi: nuo objektyviais rodikliais išmatuojamų tikslų siekimo (kokybė, efektyvumas, vieno vieneto sąnaudos, užsakymo įvykdymo trukmė ir pan.) iki darbuotojų „išjudinimo“ ir nuolatinio tobulinimo kultūros sukūrimo įmonėje. Jei įmonė ar organizacija yra itin didelė ir plati geografiškai, toks projektas yra įgyvendinamas kuriame nors įmonės padalinyje, vėliau vadinamame pavyzdiniu ar modeliniu procesu, iš kurio patirtys „klonuojamos“ į kitus padalinius.

„Mąstymas, kuris jus atvedė čia, kur dabar esate, nenuves ten, kur svajojate būti.“

– Albertas Einsteinas

LEAN mokymų turinys

LEAN kursai yra pusės metų ir ilgesnės trukmės projektas, apimantis didesnę dalį įmonės. LEAN mokymų kaina priklauso nuo įvairių kintamųjų, tokių kaip įmonės dydis, kliento poreikiai, paslaugų apimtis. Mokymai apima:

 • visų lygių įmonės vadovai ir darbuotojai yra mokomi LEAN metodologijos per teorinių ir praktinių mokymų sesijas (20 proc. teorijos, 80 proc. praktikos) įmonės viduje su realiais procesais ir tuo metu egzistuojančiomis problemomis. Šioje projekto dalyje vyksta LEAN metodų diegimas. Kokie metodai bus diegiami, yra nusprendžiama iki projekto pradžios. 
 • LEAN mokymai apima lyderių ir komandos narių ugdymą įveikti labai įvairias ir itin sudėtingas kokybės, planavimo, tiekimo grandinės, vidinės logistikos, projektų valdymo, gaminių ar paslaugų vystymo, produktyvumo ir kitas nestabilumą sukeliančias problemas per 1–2 dienų trukmės radikalių patobulinimų sesijas – Kaizen įvykius (Blitz kaizen).
 • Nuolat tobulinami įmonės procesai, kad būtų pasiekti pamatuojami tikslai.
 • Peržiūrima pažanga: stebime ir analizuojame rodiklius ir kontroliuojame ilgalaikius veiksmų planus.
 • Nuolat kalbame ir diskutuojame, ką galime patobulinti visi kartu. 
 • Viešiname gerus pavyzdžius, kad visi įmonės darbuotojai žinotų, kokie pokyčiai vyksta įmonėje.

Kuo naudingi LEAN mokymai?

Daugybės metų patirtis ir pavyzdžiai  įrodo, kad LEAN mokymai nėra vien tik metodų rinkinys, užgrūdintas „Toyotos“ gamyklos konvejeriuose. Dabar jau akivaizdu, kad LEAN mąstymo būdas tinka bet kuriai veiklai, nors kai kurias tradiciškai laikome kūrybinėmis ir neatsikartojančiomis, pavyzdžiui, projektavimas, programavimas, dizainas, pradinė mokykla ar gimnazija. LEAN sistemos mokymai bus naudingi ne tik gamykloms, tačiau ir įmonėms, kurių didžioji darbo dalis atliekama biure.

 • Išmoksite praktiškai taikyti savo įmonės procesams tinkančius fundamentalius LEAN metodus (5S, vidinė logistika (mizusumashi), standartizuotas darbas, darbo instruktavimas, „Kanban“, PDCA ir kt.).
 • Naudositės įdiegtais metodais, užtikrinančiais darbuotojų įsitraukimą į kasdienių problemų sprendimą ir nuolatinį procesų tobulinimą per susirinkimų sistemą „Asaichi“ ir darbuotojų pasiūlymų sistemą „Kaizen Teian“.
 • Turėsite patikimus ir nuolat atnaujinamus rodiklius ir jų tikslus;
 • Išsiugdysite keletą lyderių, kurie gali toliau savarankiškai įveikti sudėtingas problemas;
 • Matysite pasikeitusią lyderių elgseną;
 • Turėsite patobulintus procesus ir rezultatus. Mums tai ypač svarbu.

LEAN sistema – tai kompleksiškas įmonės ar organizacijos veiklos procesų tobulinimo įrankis, su kuriuo siekiama mažiausiomis sąnaudomis sukurti kuo didesnę vertę klientui ir užtikrinti ilgalaikį įmonės konkurencingumą. 

 

 

Taip, LEAN kursai bus naudingi kiekvienai įmonei ir organizacijai. LEAN sistema pritaikoma gamykloje, biure, paslaugų įmonėse nuo švietimo ir ugdymo įstaigos iki IT ar juridines paslaugas teikiančios įmonės ar organizacijos. 

 

LEAN mokymai padeda siekti ilgalaikių tikslų – nuo objektyviais rodikliais išmatuojamų (kokybė, efektyvumas, vieno vieneto sąnaudos, užsakymo įvykdymo trukmė ir pan.) iki darbuotojų „išjudinimo“ ir nuolatinio tobulinimo kultūros sukūrimo įmonėje. Kiekviena įmonė per dvejus metus gali sumažinti veiklos sąnaudas 10 proc., tai prilygsta apyvartos padvigubinimui, tačiau reikia turėti omenyje, kad tai yra investicija į darbuotojų gebėjimų spręsti problemas ir tobulinti procesus ugdymą.