Visuotinė įrengimų priežiūra - TPM

(TPM – total preventive maintenance – angl. k)

Tai Lean šaka, kuri apima įrenginių ir įrengimų priežiūrą. Gamybinėse organizacijose įrengimai veikiantys su minimaliu neplanuotų prastovų kiekiu yra pagrindas stabiliam gamybos procesui, bei vienas iš pagrindinių elementų užsakymų įvykdyme.

Įrengimai yra vieta, kurią tinkamai prižiūrint, turint nustatytas rutinas tiek operatoriams, tiek technikams, galima sumažinti neplanuotas prastovas iki minimalaus lygmens.

TPM programą apima penkios sritys:

 1. Fokusuoti (kryptingi) patobulinimai
 2. Savarankiška įrengimų priežiūra
 3. Planinė įrengimų priežiūra
 4. Operatorių ir technikų mokymai
 5. Priežiūros prevencija

TPM programoje mokomės šių dalykų:

 • Prastovų atpažinimo ir skaičiavimo
 • Tikslų kėlimo ir kalibravimo (prastovos, perderinimai, sąnaudos)
 • Priežiūros standartų kūrimas ir įgyvendinimas
 • Įrengimo kritinių vietų atpažinimas ir pašalinimas
 • Darbo su priežiūros priemonėmis mokymasis (vibrometrai, termovizoriai ir t.t.)
 • Švaros ir tvarkos palaikymas įrengimuose
 • Operatorių ir technikų vaidmuo TPM programoje

Programos lyderiai yra Techninių tarnybų vadovai.

Tipinis TPM įgyvendinimo planas:

Planavimo fazė

 • Esamos situacijos įvertinimas
 • Komandos suformavimas TPM veiklai
 • Pilotinių vietų pasirinkimas
 • Bendrieji mokymai visai komandai

Kick-off

 • Problemos apibrėžimas, įgyvendinimo plano sudarymas

Įgyvendinimo fazė

 • Fiksuotų patobulinimų įgyvendinimas
 • Savarankiškos priežiūros įgyvendinimas
 • Planinės priežiūros įgyvendinimas
 • Operatorių ir technikų įgudžių tobulinimas

Patikros fazė

 • Priežiūros patikros sistemos sukūrimas
 • Priežiūros patikros standartų sukūrimas
 • Priežiūros patikros atlikimas