Sisteminis darbuotojų ugdymas

Parengta pagal TWI JI

 

Darbuotojų ugdymas padeda išlaikyti didžiausią bet kurios organizacijos turtą – žmones. Juos sunku surasti, nelengva atrinkti, tikras iššūkis apmokyti ir išsaugoti organizacijoje.  Šią kompleksinę problemą sprendžia beveik visos organizacijos.


Sisteminis darbuotojų ugdymas yra programa, skirta organizacijoms, kurios turi sunkumų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo. Ji parengta pagal visame pasaulyje gerai žinomą metodą MDV – mokymasis darbo vietoje (angl. TWI – training within industry).

Kodėl reikalingas sisteminis darbuotojų ugdymas?

Jei norite gerai gyventi vienus metus – auginkite grūdus.

Jei norite gerai gyventi dešimt metų – auginkite medžius.

Jei norite gerai gyventi šimtą metų – auginkite žmones.

Kinų patarlė

 

Sisteminis darbuotojų ugdymas padeda organizacijoms palydėti darbuotoją nuo pirmos jo darbo dienos iki pažangaus darbuotojo lygmens. Darbuotojai supažindinami su darbo užduotimis ir tai, kaip jos turėtų būti atliekamos, iš anksto numatoma, kokių įgūdžių reikia toms užduotims atlikti, todėl darbuotojų ugdymas vyksta kryptingai ir efektyviai, negaištant laiko. Taip apmokyti darbuotojai sklandžiai įsilieja į organizaciją ir gali duoti jai daugiausia naudos.

 

TWI metodas apima kelias sritis:

Darbo instruktavimas

Tai greitas būdas apmokyti darbuotojus atlikti naują darbą greitai, saugiai ir iš pirmo karto gerai. Dalyviai išmoksta stebėti ir analizuoti darbą, rengti mokymų medžiagas, instruktuoti naujokus nauju darbo metodu. Sekti jų pažangą bei, atsiradus poreikiui, koreguoti jų mokymų planą.

Įgūdžių matrica

Tai įrankis, kuris leidžia pamatyti, kokių įgūdžių reikia norint atlikti vieną ar kitą darbą. Padeda organizacijoms išsigryninti, kokių įgūdžių ir kiek darbuotojų reikia, kad organizacija galėtų dirbti be trikdžių. Įgūdžių matrica padeda nustatyti įgūdžių lygmenis, kas vėliau padeda aiškiai suprasti, kokia motyvacinė sistema turėtų būti organizacijoje.

Naujoko įvedimas

Mokymai, kurių metu nustatoma, kaip turėtų atrodyti pirma, antra ir visos kitos naujoko dienos iki tol, kol jis tampa pažengusiu darbuotoju. Padedame sudaryti naujoko adaptacijos procesą. Tai, kaip mes įvedame naują darbuotoją, kiek laiko skiriame jo apmokymams ir kokius įgūdžius suformuojame nuo pirmųjų dienų, vėliau labai priklauso jo darbo rezultatyvumas.

Sisteminis darbuotojų ugdymas yra programa, skirta organizacijoms, kurios turi sunkumų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo. Ji padeda efektyvinti darbuotojų parengimo procesus ir jų indėlį į organizacijos vystymąsi. Taip pat programa aktuali organizacijoms, kurių naujoko įvedimo terminas yra ilgas, o rezultatas labai nenuspėjamas.

 

Pradžioje yra susitariama, kodėl norime ugdyti darbuotojus. Vėliau organizacija išsigrynina, kokių kompetencijų darbuotojams trūksta, kompetencijos aprašomos, sukuriama mokymų bazė ir mokymų planas. Kai sukuriami visi reikalingi sisteminio ugdymo pagrindai, tuomet pradedama naujokų atranka ir sisteminis ugdymas. Darbuotojai sistemingai supažindinami su naujomis darbo užduotimis ir tuo, kaip jos turėtų būti atliekamos, iš anksto numatoma, kokių įgūdžių reikia toms užduotims atlikti, todėl darbuotojų ugdymas vyksta kryptingai ir efektyviai.

Įgūdžių matrica yra įrankis, kuris leidžia pamatyti, kokių įgūdžių ir kiek darbuotojų reikia norint atlikti vieną ar kitą darbą. Tai vienas iš pagrindinių įrankių vadovo darbe.